Agenda
Za terdag 21 april 2018 
Weifang (china)   Int Kitefestival Weifang 
Za terdag 21 april 2018 
Cervia (It)   Kitefestival cervia 
Za terdag 21 april 2018 
Berck sur Mer (fr)   cerfs Volants Berck sur mer 
Zo ndag 22 april 2018 
Weifang (china)   Int Kitefestival Weifang 
Zo ndag 22 april 2018 
Cervia (It)   Kitefestival cervia 
Zo ndag 22 april 2018 
Berck sur Mer (fr)   cerfs Volants Berck sur mer 
Ma andag 23 april 2018 
Weifang (china)   Int Kitefestival Weifang 
Ma andag 23 april 2018 
Cervia (It)   Kitefestival cervia 
Di nsdag 24 april 2018 
Cervia (It)   Kitefestival cervia 
Di nsdag 24 april 2018 
Weifang (china)   int. Kite Festival Weifang 
Meer